Kommunerna 1955: Enslövs landskommun

Enslöv rubrik

Enslövs kommun består av socknarna Enslöv och Övraby belägna utmed Nissan nordost om Halmstad. Enslöv omnämnes redan år 1299 och skrevs då Eneslef. Övraby hette äldst Halmstad och fick namnet Övraby, då staden år 1327 flyttades därifrån till sin nuvarande plats.
I Enslöv har en ordnad sockenstyrelse ägt bestånd ända sedan år 1695, då den första sockenstämman hölls. I kyrkligt avseende var Breared annex till Enslöv intill år 1605, varefter socknarna utgjort var sitt pastorat. Övraby sockens kyrka var moderkyrka till Halmstad ända till början av 1500-talet, då Övraby nämnes såsom annex till staden. År 1563 förstörde svenskarna kyrkan i Övraby, vars menighet därefter fått söka sig till kyrkan i Halmstad.
Kommunens huvudnäringar är jordbruk och skogsbruk. Utmed den i början av 1870-talet framdragna Halmstad-Nässjö järnväg ligger stationssamhällena Sperlingsholm,Åled och Sennan, där hantverk och småindustri blomstrar. Bland större industrier märks två tegelbruk i Sennan, träförädling i Aled och Nissaströms bruk och kraftverk i Nissaström.

Enslöv Enslövs kyrka

Enslövs kyrka, uppförd 1835. Den äldre kyrkan förstördes genom åskeld sommaren 1831. Den var av romansk typ med långhus, kor och absid och har sannolikt uppförts under 1100-talets senare hälft.

Enslöv Virsehatt

Berget Virsehatt, naturpark sedan 1936. "Virsehatt ligger på Enslövs gärde som en kungakrona på en grön sammetsduk", Fredrik Ström i bokverket Sverige, del 3.

Enslöv Skavböke folkskola

Skavböke folkskola, invigd år 1952. Skolan har bl.a. radioanläggning, barnbespisningslokal och skolbad. lntill ligger socknens första skola, uppförd 1866.

Enslöv Sperlingholm Övraby

Sperlingsholms slott i Övraby, uppfört 1812. Godset erhöll sitt namn av Hallands förste svenske generalguvernör, friherre Casper Otto Sperling, som omkring 1650 överflyttade säterifriheten från Snöstorp till byn Klackerup, där han anlade Sperlingsholm.

Enslöv Sennan flygfoto

Sennan

Enslöv ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet

Enslöv Åled flygfoto

Åled