Kommunerna 1955: Envikens landskommun

Enviken vapenEnviken rubrik

Enviken karta

Enviken befolkning areal uppdelning

Enviken åldersfördelning

Enviken kyrka

Kyrkan från 1600-talet.

Enviken sockenstuga

Sockenstugan uppförd 1911-1912

Enviken Enviksbyn

Motiv från Enviksbyn

Enviken Tängerberget

Utsikt från Tängerberget

Enviken signaturer