Kommunerna 1955: Glanshammars landskommun

Glanshammar rubrik kommunalnämnd

Glanshammars kommun består av socknarna Götlunda, Lillkyrka, Glanshammar, Rinkaby och Ödeby vars kyrkor samt några data återfinnes på följande sida.
Kommunen har centraliserad medelsförvaltning, vilken på grund att något kommunalkontor ännu ej hunnits uppföras, varit och är tills vidare inrymd i kommunalnämndens ordf. bostad i Nannberga och med postadress Arboga.

Glanshammar Götlunda kyrka

Götlunda är en gammal bygd, enligt sägen uppfördes dess första kyrka år 1090 av Erik Gother av Bonde-ätten. Den här på sidan avbildade uppfördes åren 1743-1744.

Glanshammar Lillkyrka kyrka

Lillkyrka kyrka var ursprungligen en klosterkyrka ehuru uppförd under reformationstiden, den blev under åren 1637-1638 på friherre Karl Bondes bekostnad utvidgad och ombygd enligt vidstående bild.

Glanshammar kyrka

Glanshammars kyrka utvidgades på 1200 talet till tvåskeppig med båda skeppen lika stora, predikostolen är från 1600 talet och orgelläktaren byggdes 1703 av Margareta Reuter på Skävesund.

Glanshammar Rinkaby kyrka

Rinkaby kyrka uppfördes under medeltiden, den utvidgades och tillbyggdes år 1780 samt tornet uppfört åren 1837-1839 till sitt nuvarande utseende enligt vidstående bild.

Glanshammar Ödeby kyrka

Ödeby kyrka som är den minsta byggdes någon gång under första hälften av 1300 talet, och har under år 1679 De La gardie ensam bekostat renovering och omändring av densamma till sitt nuvarande utseende enligt vidstående bild.