Kommunerna 1955: Grythyttans landskommun

Grythyttan hytta 1

Grythyttan
Redan 1363 byggdes den första hyttan vid Grythytteälven. I mitten av 1600-talet fanns i socknen nära 20-talet hyttor och lika många "hammare". Då upptäcktes också silver här i bergen och den lilla hyttbyn blev kyrkby och stad nästan på en gång. Den fick egen församling och blev eget tingslag. Landsväg byggdes och vattenvägar planerades. Men silvret svek. Det blev åter järnet man
fick lita till. Men så småningom nådde "hyttdöden" också Grythyttan. I slutet på 1800-talet blåstes de sista hyttorna ned för alltid.

Grythyttan hytta 2
Men bergen i Grythyttan gömde ej endast järn. Där fanns också skiffer som redan på 1700-talet börjat brytas och användas till taktäckning.

Grythyttan

Grythyttan

Nu är det Grythytte Skifferverk samt den gamla hyttdriftens arvtagare, Grythyttans stålmöbler, som göra Grythyttans namn känt ute i världen. En sak, som nog ej så många känner till, är att alla grammofonskivor som tillverkas i sverige äro av Grythytte skiffer.
Grythyttans socken är en av sveriges sjörikaste och - vackraste. Samhället, municip sedan 1927, är en idyll med de vackra gamla kyrkan och den ålderdomliga bebyggelsen runt torget. Men det är också ett expanderande, modernt samhälle med livlig byggnadsverksamhet och framgångsrik industri.

Grythyttan flygfoto

Flygfoto över Grythyttan.