Kommunerna 1955: Ockelbo landskommun

Ockelbo - visan
1.
Vill nån kuxä på nå fint,
läm tä Ockelbo färä.
Inge socken hä tror ja blint
kan fäll finäre värä.
Bysjön ligger där så grann.
Mins Du Perslundabackan,
som e bru ho stog ve strann,
gjord sä grön för Rönnåsklackan.

2.
Byar ligga runt därom
som ett pärlstickat bälte.
Berge höjer sä stolt bakom
som en segrande hjälte.
Och i skogens örgelbrus
hör man trastarna sjunga.
Och om söndan täll Guds hus
gå bå gamla och unga.

3.
Uti ljuv messömmarsti
pläga gössarna många,
gla i hågen så lusteli
täll fäboarne gånga.
Fäbopigerna de små
le så sedit å solit.
Döm haft långsamt Döm också
att få råkas ä rolit.

4.
Vill på fölk Du kunna tro
utan täll å bi närrä,
för en bonne i Ockelbo
Du behöver int därrä.
Den e Ockelbo-stinta fäst,
bir ho trogen mä ära,
och han aktar henna bäst,
utåv alla den kära.

Ockelbo Hammarsjön

Ockelbo Perslundaskolan

Första hälften av Perslundaskolan.

Ockelbo hembygdsgården Pälsgården

Hembygdsgården.

Ockelbo Skogsbyn Jädraås

Del av "Skogsbyn" i Jädraås. Arkitekt Ralph Erskine.

Ockelbo socken egnahem

Egnahem i Ockelbo centrum.

Ockelbo Rönnåsstugan

Rönnåsstugan.

Ockelbo Rönnåsstugan utsikt

Utsikt från Rönnåsstugan.

Ockelbo kyrka

Ockelbo Åmots kyrka

Åmots kyrka.