Kommunerna 1955: Roslags-Länna landskommun

Roslags-Länna rubrik

Roslags-Länna fiske jordbruk hantverk teckning

Roslags-Länna Bergshamraviken Länna 1915

Bergshamraviken i Länna år 1915. En svunnen epok.

Roslags-Länna Penningby slott Länna

Penningby slott Länna

Gamla kvarn Bergshamra

Roslags-Länna Östanå slott

Östanå slott Östanå

Roslags-Länna bruksgatan Vira bruk Östanå

Bruksgatan Vira bruk Östanå.

Roslags-Länna Bergby gård Riala ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad Bergby gård Riala.

Roslags-Länna ogräsbesprutning Östanå gods

Ogräsbesprutning Östanå gods.

Roslags-Länna vägbygge kustvägen

Vägbyggnad, nya kustvägen genom Roslags-Länna

Roslags-Länna Solö egnahem

Egnahem Solö, Länna.

Roslags-Länna smedjan Vira bruk

Smedjan, Vira bruk.

Roslags-Länna Riala byggnad

Byggnad i Riala donation till kommunen

Roslags-Länna Lännagården Hysingsvik

Lännagården i Hysingsvik

Roslags-Länna Sikströmmen bro

Sikströmmen å vägen Hisingsvik-Furusund.

Roslags-Länna skärgård

Stämningsbild, Länna skärgård.

Roslags-Länna småbåtsvarv Länna

Småbåtsvarv i Länna

Roslags-Länna notdragning Länna skärgård

Notdragning, Länna skärgård.

Roslags-Länna bro Svartnö

Bron vid Svartnö å vägen fastlandet-Blidö.