Kommunerna 1955: Skallsjö landskommun

Skallsjö Arvid Thelin

Kommunalfullmäktiges ordförande, sjukkasseexpeditör Arvid Thelin, Solhäll, Floda.

Skallsjö kommunalnämnden

Kommunalnämndens ordförande och ledamöter: från vänster främre raden: vaktmästaren Oscar Andersson, Nääs, Floda,
ordf.: textilarbetaren Gustaf A. Rydgren, Slutet, Tollered,
förman Ragnar Johansson, Salalyckan 2, Tollered,
bakre raden: konduktör Viking Hall, Floda,
verkmästaren Arnold Björnerås, Åstebo, Floda,
verkstadschef Åke Josefsson, Högsbo, Floda,
kontorschefen Per Gustafsson, Tollered.

Skallsjö Knut Erik Tengelin

Kommunalkamreraren Knut Erik Tengelin, Anderstorp, Floda.

Skallsjö Floda centrum kommunalhuset

Från Floda centrum med kommunalhuset.

Skallsjö Nääs slöjdseminarium lekhuset

Lekhuset vid Nääs slöjdseminarium.

Skallsjö Nääs bro

Bron vid Nääs.

Skallsjö Nääs Floda midsommarfest

Nääs, Floda. Midsommarfest.

Skallsjö Åsteboberget utsikt

Utsikt från Åsteboberget, Skallsjö.

Skallsjö Nääs slott park flygfoto

Nääs Slott och Parken.