Kommunerna 1955: Skarhults landskommun

Skarhult
en jordbrukskommun i Skånes mitt med

Skarhul slott flygfoto

ståtliga slott

Skarhult bondgård flygfoto

"välmående" bondgårdarSkarhult småbruk

och "näpna" småbruk.

Kommunens största tätorter, Flyinge (officiellt är namnet Östra Gårdstånga) och Kungshult, ligga tyvärr i var sin utkant av kommunen. I det geografiska centrat finns ringa bebyggelse

Skarhult Flyinge flygfoto

Skarhult Kungshult flygfoto

En av landskapets vackraste kyrkor, Gårdstånga, ligger vid Kävlingeån, som är kommunens södra gräns.

Skarhult Gåtdstånga kyrka flygfoto

Skarhult Borlunda kyrka flygfoto

Gårdstånga medeltidskyrka har sin motsats i Borlunda kyrka, som utgör ett prov på den s.k. Eslövsgotiken.

Skarhult består av sex församlingar, samtliga förut självständiga kommuner. Bland dessa märks Skeglinge, vid kommunsammanslagningen Sveriges näst minsta kommun med hänsyn till invånareantalet. Marken är i regel bördig, i kommunen ligger Gårdstånga Nygård med 800 tunnland av Sveriges bästa åkerjord. Om denna gård säger bönderna söder om landsvägen, att "de e den enda gård norr om vägen som de e nåt me."
Kommunens största problem är avfolkningen; vi ha det intrycket att myndigheterna trots många vackra ord om förhindrandet av landsbygdens avfolkning främjar en sådan utveckling.

Skarhult signatur