Kommunerna 1955: Skogs landskommun

Skog kommunalhus

Skogs kommunalhus invigt 1940.

Skog sockenstuga skolmatsal

Sockenstugan som togs i bruk d. 17 dec. 1826. Användes numera som skolmåltidslokal.

Skog Bergviken

Utsikt över Bergviken med den första norrlandsnaturen.