Kommunerna 1955: Skredsviks landskommun

Skredsvik kyrkby exploateringsområde

Skredsvlks kyrkby med exploaterlngsområde för 11 st egnahem.

Skredsvik Högstorps stationssamhälle exploateringsområde

Högstorps stationssamhälle med exploateringsområde för 13 egnahem samt dessutom industritomtområde.

Exploaterlngsområde för 154 egnahem beläget 3 km norr Uddevalla, färdlgt september 1955.

Skredsvik fiskebåtsvarv bröderna Olsson & Comp båtvarv Gullmarsfjorden

Fiskebåtsvarv (Bröderna Olsson & Comp. Båtvarv) vid gullmarsfjorden.

Skredsvik bostadsområde br Olssons varv

Bostadsbebyggelse vid Bröderna Olssons varv.

Skredsvik ålderdomshem

Under år 1955 färdigbyggt ålderdomshem för 22 pensionärer.

Skredsvik Herrestad skola

Under år 1955 färdigbyggd skola rör Herrestadsområdet.