Kommunerna 1955: Skultorps landskommun

Skultorp rubrik

Skultorp stationssamhälle flygfoto

Centrum av Skultorps stationssamhälle

Skultorp Sjötorp friluftsbad restaurant flygfoto

Sjötorps friluftsbad och restaurant som äges av Skultorps kommun.

Skultorp signaturer