Kommunerna 1955: Skultuna landskommun

Skultuna karta

Skultuna rubrik

Skultuna storkommun i Västmanlands län består av tre församlingar och före 1952 självständiga kommuner, nämligen Haraker, Romfartuna och Skultuna.
De båda förstnämnda församlingarna har huvudsakligen jordbruk som förvärvskälla, medan Skultunaverken, tilhöranden Svenska Metallverken, ger Skultuna en företrädesvis industriell prägel. Största tätorten är Skultuna samhälle.
Skultuna ligger så gott som mitt i Västmanland och har som närmaste städer Västerås i söder och Sala i norr. Kommunen är både i nord-syd och öst-väst
2 mil, där den är som bredast. Hela arealen är 25689 har och invånarantalet
har med något hundratal gått över 4.000. Naturen är tämligen flack, men grannskapet till Bergslagen ger sig dock tillkänna i de nordligare delarna.

Skultuna bruksgata 1

Skultuna bruksgata 2

Och nog kan vintrarna knäppa till och ge snö och köld och bädda in de gamla vackra röda stugorna i höga drivor.

Skultuna Svartån

Svartån rinner ungefär mitt igenom kommunen och uppvisar många vackra partier. Den har sedan gammalt dragit bebyggelsen till sig och dess vattenfall har utnyttjats för kvarnar, sågar och bruk.

Skultuna bruksbyggnad

Gammal bruksbyggnad.

Inom Skultuna församling är industrin den största markägaren och har ända fram i våra dagar själv svarat för bostadsförsörjningen, väghållningen, brandförsvaret m.m. De senaste åren har emellertid byggnationer i kommunens egen regi påbörjats.

Skultuna flerfamiljshus 1

Skultuna flerfamiljshus 2

Så byggs till exempel moderna flerfamiljshus i två och tre våningar...

Skultuna enfamiljshus

... och enfamiljshus i form av kedjehus - där även kommunal- och byggnadskontor skall få flytta in.
Brandstation har påbörjats och centralskola och läkarbostad är planerad. Samtidigt som kommunen ökat sin byggnadsverksamhet har också industrin expanderat och utökat sina lokaler - så går kommunens och industrins utveckling oftast hand i hand.

Skultuna östra verken kontor personalmatsal

Skultunaverkens "Östra verken", kontor och personalmatsal.