Kommunerna 1955: Väddö landskommun

Väddö rubrik

Väddö signaturer

Väddö flygfoto

Väddö.

Väddö kyrka flygfoto

Flygfoto av Väddö kyrka.

Väddö kanal flygfoto

Väddö kanal.

Väddö Grisslehamn fiskeläget

Grisslehamn. Utsikt över fiskeläget.

Väddö Elmsta flygfoto

Elmsta.