Kommunerna 1955: Vännäs landskommun

Vännäs vapen rubrik lok akvarell

Vännäs samhälle flygfoto

Vännäs centrum flygfoto

Vännäs P J W Åström

Kommunalfullmäktiges ordförande P. J. W. Åström.

Vännäs K A Johanson

Kommunalnämndens ordförande K. A. Johanson.

Vännäs Stig Norberg

Kommunalkamrer Stig Norberg.