Kommunerna 1955: Värmdö landskommun

Värmdö rubrik

Värmdö sockenstuga tingshus

Värmdö sockenstuga fd tingshuset.

Värmdö ålderdomshem 1

Värmdö ålderdomshem 2

Värmdö ålderdomshem.

Värmdö ungdomens medborgardag

Ungdomens medborgardag.

Värmdö kyrka

Värmdö kyrka.

Värmdö kyrka S:t Olof

S:t Olof.

Värmdö kyrka klockstapel

Klockstapeln.

Värmdö kyrka julotta

Julotta.

Värmdö Lillsved gymnastikfolkhögskola fasad

Värmdö Lillsved gymnastikfolkhögskola gymnastik

Gymnastikfolkhögskolan Lillsved.

Värmdö fornstuga

Värmdö fornstuga.