Kommunerna 1955: Våxtorps landskommun

Våxtorp rubrik

Våxtorp samhälle

Våxtorps samhälle i Våxtorps kommun.
Våxtorps kommun är belägen i södra Halland och ligger delvis på Hallandsåsen. Innevånareantalet är 2450. Kommunen berördes ej av kommunsammanslagningen. Hallands högsta "berg" Högalteknall, 226 meter högt, finnes i kommunen.

Våxtorp kyrka

Våxtorps kyrka, som är byggd under 1200-talet. Den eldhärjades I880. Den hade torn med spira. Vid ombyggnaden fick den trapptorn.

Våxtorp Vallen slott

Vallens slott. Det omnämndes redan på trettonhundratalet och var i äldre tider befäst. Snapphanarna eldhärjade slottet år 1676. Till Vallens gods hörde nästan hela kommunen. År 1922 fick arrendatorerna friköpa sina gårdar.

Våxtorp Snibe tuga grotta Hallandsåsen

Snibe stuga. Stengrotta påHallandsåsen. Enligt sägnen bodde där under snappehanetiden en friskytt mednamnet Snibe, efter vilken grottan fått sitt namn.