Alingsås befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Alingsås 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Alingsås 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Alingsås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Alingsås andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Alingsås 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Alingsås 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Alingsås 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Alingsås 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Alingsås 1650-1850

1650 324
1690 318
1730 650
1770 1092
1810 862
1850 1388

upp

Diagram 1: Folkmängd i Alingsås 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Alingsås 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1388    
1890 2712    
1930 8866    
1950 12 757 13 957 14 259
1970 20 210 18 761 19 354
1995   22 027 23 404

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Alingsås 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Alingsås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,32
1690 0,22
1730 0,41
1770 0,53
1810 0,39
1850 0,40
1890 0,30
1930 0,45
1950 0,39 0,30 0,31
1970 0,43 0,29 0,30
1995 0,32 0,32

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Alingsås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagramdiagram

upp

Tabell 4: Alingsås andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,04    
1890 0,06    
1930 0,15    
1950 0,18 0,14 0,14
1970 0,35 0,23 0,24
1995   0,27 0,27

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Alingsås andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Alingsås 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 184 126 58
1841-45 191 118 73
1846-50 200 138 62
1851-55 182 144 38
1856-60 232 169 63
1861-65 257 155 102
1866-70 263 243 60
1871-75 262 272 88
1876-80 313 213 100
1881-85 311 208 103
1886-90 298 192 106
1891-95 330 208 122
1896-1900 368 267 101
1901-05 379 280 99
1906-10 600 335 265
1911-15 665 350 315
1916-20 648 475 173
1921-25 564 404 160
1926-30 595 498 97
1931-35 619 537 82
1936-40 717 539 178
1941-45 1032 484 548
1946-50 1160 566 594

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Alingsås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Alingsås 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,78
1805-10     0,92
1810-15     3,04
1815-20     -0,50
1820-25     3,66
1825-30     0,89
1830-35     0,86
1835-40 29,77 20,39 -0,44
1840-45 30,15 18,63 -0,24
1845-50 29,78 20,55 0,12
1850-55 26,22 20,75 -0,20
1855-60 32,86 23,94 2,00
1860-65 31,81 19,18 1,47
1865-70 28,63 26,42 0,62
1870-75 26,82 27,81 0,98
1875-80 29,28 19,93 2,08
1880-85 25,28 16,91 -1,51
1885-90 23,44 15,10 0,50
1890-95 24,34 15,34 2,47
1895-1900 23,22 16,85 0,20
1900-05 22,96 16,96 3,04
1905-10 30,75 17,17 4,30
1910-15 26,57 13,99 1,90
1915-20 22,36 16,39 0,95
1920-25 18,06 12,94 1,47
1925-30 13,91 11,64 0,50
1930-35 13,96 12,11 1,47
1935-40 14,94 11,23 1,08
1940-45 20,05 9,40 0,47
1945-50 20,93 10,21 1,94

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Alingsås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Alingsås 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 11 -33
1805-10 -5 38
1810-15 -24 131
1815-20 5 -24
1820-25 2 174
1825-30 34 50
1830-35 -26 52
1835-40 58 -27
1840-45 73 -15
1845-50 62 8
1850-55 38 -14
1855-60 63 141
1860-65 102 119
1865-70 60 57
1870-75 88 96
1875-80 100 222
1880-85 103 -186
1885-90 106 63
1890-95 122 335
1895-1900 101 31
1900-05 99 502
1905-10 265 838
1910-15 315 476
1915-20 173 276
1920-25 160 460
1925-30 97 213
1930-35 82 651
1935-40 178 517
1940-45 548 243
1945-50 594 1078

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Alingsås 1800-1950

Stort diagram

Diagram 3

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Alingsås 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 851 0,26 -0,78
1805-10 829 -0,12 0,92
1810-15 862 -0,56 3,04
1815-20 969 0,10 -0,50
1820-25 950 0,04 3,66
1825-30 1126 0,60 0,89
1830-35 1210 -0,43 0,86
1835-40 1236 0,94 -0,44
1840-45 1267 1,15 -0,24
1845-50 1343 0,92 0,12
1850-55 1388 0,55 -0,20
1855-60 1412 0,89 2,00
1860-65 1616 1,26 1,47
1865-70 1837 0,65 0,62
1870-75 1954 0,90 0,98
1875-80 2138 0,94 2,08
1880-85 2460 0,84 -1,51
1885-90 2543 0,83 0,50
1890-95 2712 0,90 2,47
1895-1900 3169 0,64 0,20
1900-05 3301 0,60 3,04
1905-10 3902 1,36 4,30
1910-15 5005 1,26 1,90
1915-20 5796 0,60 0,95
1920-25 6245 0,51 1,47
1925-30 8556 0,23 0,50
1930-35 8866 0,18 1,47
1935-40 9599 0,37 1,08
1940-45 10 294 1,06 0,47
1945-50 11 085 1,07 1,94

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Alingsås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp