Alingsås: litteratur och webb

Webb

Alingsås kommun:www.alingsas.se

Alingsås i Wikipedia

Alingsås:Alströmer och manufakturtiden

Alingsås historia

Alingsås: Charles Hill och textilindustrin på 1800-talet

Litteratur

Bohlin, G. A.: Bidrag till Alingsås stads historia. Minnesskrift vid stadens 300-årsjubileum 1919. (Contributions to the history of Alingsås.) Alingsås 1920, 591 s.

Sawyer, Birgit & Sawyer, Peter: Innan Alingsås blev stad: en västsvensk gränsbygds äldsta historia. (Before Alingsås became a town: the early history of a border region in western Sweden.) Alings ås 1985, 148 s.