Alingsås kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Alingsås stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Alingsås kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Alingsås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Alingsås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Alingsås stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 9 8 10 27  
1920 10 8 9 27  
1922-23 12 6 7 2 27  
1926-27 10 6 11 27  
1930-31 8 6 12 1 27 Kommunala gruppen
1934-35 8 6 12 1 27  
1938 5 6 14 1 1 27 Tjänstemannalistan
1942 4 7 14 1 1 27 Samhället främst/Praktisk sparsamhet
1946 4 9 15 3 31  
1950 4 13 22 39  
1954 5 15 18 1 39  
1958 7 12 2 18 39  
1962 5 10 4 20 39  
1966 5 11 5 15 2 1 39 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Alingsås stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Alingsås kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 10 6 1 18 0 0 39  
1973 7 9 12 2 18 1 0 49  
1976 7 9 13 2 17 1 0 49  
1979 8 9 10 2 17 3 0 49  
1982 10 6 9 2 1 18 3 0 49  
1985 10 9 6 2 1 18 3 0 49  
1988 9 8 7 2 3 19 3 0 51  
1991 10 7 5 4 2 17 3 3 51 Nyd
1994 10 5 5 3 3 20 4 1 51 Nyd
1998 10 4 3 8 3 16 7 0 51  
2002 8 9 3 7 2 17 5 0 51  
2006 10 9 3 5 3 17 4 0 51  
2010 12 7 3 4 5 14 4 2 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Alingsås kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Alingsås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 17 10 10
1920 18 9 9
1922-23 18 7 9
1926-27 16 11 11
1930-31 14 12 12
1934-35 14 12 13
1938 11 14 15
1942 11 14 15
1946 13 15 18
1950 17 22 22
1954 20 18 19
1958 21 18 18
1962 19 20 20
1966 21 15 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Alingsås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Alingsås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 21 18 18
1973 30 18 19
1976 31 17 18
1979 29 17 20
1982 27 18 21 1
1985 27 18 21 1
1988 26 19 22 3
1991 26 17 20 5
1994 23 20 24 4
1998 25 16 23 3
2002 27 17 22 2
2006 27 17 21 3
2010 26 14 18 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Alingsås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp