Alingsås näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Alingsås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Alingsås 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Alingsås 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 98 33 18   10 6 24 7 12 208
1835 129 59 25   20 7 83 4 14 341
1855 144 29 31 1 28   68 34 22 357

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 47,1 15,9 8,6   4,8 2,9 11,5 3,4 5,8 100
1835 37,8 17,3 7,3   5,9 2,0 24,3 1,2 4,1 99,9
1855 40,3 8,1 8,7 0,3 7,8   19,0 9,5 6,2 99,9

upp

Diagram 1 : Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Alingsås fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 38 423 93 33 92 168 258 1105
1920 84 1671 401 155 200 219   2730
1930 185 2689 585 228 436 262   4385
1940 152 3418 710 249 771 206 32 5538
1950 103 3927 814 308 762 109 86 6109
1960 111 3796 896 324 1135 85   6347

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Alingsås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,4 38,3 8,4 3,0 8,3 15,2 23,3 99,9
1920 3,1 61,2 14,7 5,7 7,3 8,0   100
1930 4,2 61,3 13,3 5,2 9,9 6,0   99,9
1940 2,7 61,7 12,8 4,5 13,9 3,7 0,6 99,9
1950 1,7 64,3 13,3 5,0 12,5 1,8 1,4 100
1960 1,7 59,8 14,1 5,1 17,9 1,3   99,9

upp

Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Alingsås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Alingsås 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,62 0,67 0,32 0,75 0,87 1,09
1835 1,36 0,51 0,36 1,39 0,52 1,14
1855 1,14 0,63 0,47 1,29 1,09 2,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Alingsås 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Alingsås 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,02 0,88 0,34 0,61 0,90
1920 1,34 0,76 0,53 0,65 0,79
1930 1,40 0,79 0,50 0,57 0,66
1950 1,40 0,81 0,52 0,55 0,69
1960 1,27 0,96 0,61 0,68 0,76

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Alingsås 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp