Alingsås historia

Alingsås grundades i efterdyningarna av Kalmarkriget (1611-13). Efter ett kungabesök 1618 fick Alingsås stadsprivilegier 1619. Stadsgrundningen var ett led i kronans försök att kontrollera marknadshandeln på platsen.

Alingsås förde på 1600-talet en tynande tillvaro som agrar köpstad, men fick en stark utveckling under ett par decennier från 1720-talet och framåt. Staden blev då berömd för Jonas Alströmers stora manufaktur för textilproduktion, Alingsås manufakturverk, som av samtiden sågs som en förebild. Verksamheten var dock starkt beroende av statsstöd och drabbades senare av 1700-talets manufakturkris. Stadens folkmängd hade då stabiliserats runt ca 1000 invånare.

Manufakturverkets tillbakagång och slutliga avveckling 1847 medförde en relativt långsam tillväxt för staden under tidigt 1800-tal. En ny epok randades efter att Västra stambanan anlagts (1859) liksom ett bomullsväveri (1862). Alingsås expanderade raskt fram till 1950-talet och utvecklades till ett viktigt textilcentrum. Den följande textilkrisen slog hårt mot Alingsås, som åter hade en långsam tillväxttakt. Ett mer mångsidigt näringsliv växte fram med bl.a. viktiga regionala serviceuppgifter.