Arbogas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Arboga 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Arboga 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Arbogas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Arbogas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Arboga 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Arboga 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Arboga 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Arboga 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Arboga 1570-1850

1570 897
1610 1420
1650 1304
1690 1960
1730 1546
1770 1450
1810 1412
1850 2233

upp

Diagram 1: Folkmängd i Arboga 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Arboga 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2233    
1890 4576    
1930 4774    
1950 9458 7800 7800
1970 12 296 11 932 12 158
1995   11 432 12 000

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Arboga 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Arbogas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,98    
1610 2,60    
1650 1,30    
1690 1,36    
1730 0,98    
1770 0,70    
1810 0,64    
1850 0,64    
1890 0,51    
1930 0,24    
1950 0,29 0,17 0,17
1970 0,26 0,18 0,19
1995   0,15 0,16

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Arbogas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Arbogas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,06    
1890 0,11    
1930 0,08    
1950 0,14 0,08 0,08
1970 0,21 0,15 0,15
1995   0,13 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Arbogas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Arboga 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 253 271 -18
1841-45 302 221 81
1846-50 297 252 45
1851-55 306 377 -71
1856-60 452 330 122
1861-65 508 352 156
1866-70 517 381 136
1871-75 519 343 176
1876-80 517 416 101
1881-85 490 331 159
1886-90 565 379 186
1891-95 679 412 267
1896-1900 639 422 217
1901-05 549 393 156
1906-10 518 384 134
1911-15 417 378 39
1916-20 430 409 21
1921-25 367 360 7
1926-30 256 390 -134
1931-35 248 350 -102
1936-40 303 349 -46
1941-45 587 360 227
1946-50 956 451 505

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Arboga 1836-1950

Stort diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Arboga 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     -0,24
1810-15     2,29
1815-20     1,43
1820-25     1,44
1825-30     1,64
1830-35     1,32
1835-40 27,54 29,50 2,11
1840-45 30,00 21,96 -0,32
1845-50 28,81 24,44 1,22
1850-55 27,41 33,77 2,02
1855-60 37,87 27,65 3,13
1860-65 35,25 24,43 1,60
1865-70 31,63 23,31 -0,53
1870-75 31,28 20,68 0,37
1875-80 29,08 23,40 0,99
1880-85 25,57 17,27 -0,07
1885-90 28,40 19,05 2,07
1890-95 29,68 18,01 0,60
1895-1900 25,66 16,95 0,23
1900-05 20,90 14,96 -1,15
1905-10 20,28 15,03 -0,27
1910-15 16,12 14,61 -0,82
1915-20 17,20 16,36 0,26
1920-25 14,60 14,32 0,10
1925-30 10,12 15,42 -0,60
1930-35 10,39 14,66 0,96
1935-40 12,00 13,82 0,83
1940-45 22,53 13,82 6,36
1945-50 25,76 12,15 4,13

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Arboga 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Arboga 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -39 0
1805-10 -88 -18
1810-15 -53 162
1815-20 -48 109
1820-25 0 114
1825-30 -67 139
1830-35 -48 117
1835-40 -18 194
1840-45 81 -32
1845-50 45 126
1850-55 -71 225
1855-60 122 373
1860-65 156 231
1865-70 136 -87
1870-75 176 62
1875-80 101 176
1880-85 159 -13
1885-90 186 411
1890-95 267 137
1895-1900 217 57
1900-05 156 -301
1905-10 134 -70
1910-15 39 -212
1915-20 21 65
1920-25 7 25
1925-30 -134 -152
1930-35 -102 230
1935-40 -46 204
1940-45 227 1657
1945-50 505 1531

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Arboga 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Arboga 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1425 -0,55 0,00
1805-10 1500 -1,17 -0,24
1810-15 1412 -0,75 2,29
1815-20 1521 -0,63 1,43
1820-25 1582 0,00 1,44
1825-30 1696 -0,79 1,64
1830-35 1768 -0,54 1,32
1835-40 1837 -0,20 2,11
1840-45 2013 0,80 -0,32
1845-50 2062 0,44 1,22
1850-55 2233 -0,64 2,02
1855-60 2387 1,02 3,13
1860-65 2882 1,08 1,60
1865-70 3269 0,83 -0,53
1870-75 3318 1,06 0,37
1875-80 3556 0,57 0,99
1880-85 3833 0,83 -0,07
1885-90 3979 0,93 2,07
1890-95 4576 1,17 0,60
1895-1900 4980 0,87 0,23
1900-05 5254 0,59 -1,15
1905-10 5109 0,52 -0,27
1910-15 5173 0,15 -0,82
1915-20 5000 0,08 0,26
1920-25 5028 0,03 0,10
1925-30 5060 -0,53 -0,60
1930-35 4774 -0,43 0,96
1935-40 4902 -0,19 0,83
1940-45 5210 0,87 6,36
1945-50 7422 1,36 4,13

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Arboga 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp