Arboga: litteratur och webb

Webb

Arboga kommun:www.arboga.se

Arboga i Wikipedia

Arbogas historia

Litteratur

Arboga stads tänkebok 1451–1569, 1–4. (Court records of the town of Arboga, vols. 1–4.) Red: Erik Noreen; Torsten Wennström; Sven Ljung. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet 173, 175–177, 180, 182–185, 195. Uppsala 1935–1950, 398 + 411 + 403 + 296 s.

Arboga stads historia , 1–2. (History of Arboga, vols. 1–2.)

Vol. 1: Tiden intill 1551. (The time up to 1551.) Av Sven Ljung. Arboga 1949, 416 s.

Vol. 2: Från 1500-talets mitt intill 1718. (From the middle of the 16th century up to 1718.) Av Carl-Fredrik Corin. Köping 1978, 588 s.

Skoglund, Ewert: Stadsfullmäktige i Arboga etthundra år. Kring dess tillkomst och tidigare utveckling. (The town council of Arboga: one hundred years. On its origin and early development.) Arboga 1962, 39 s.