Arbogas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Arboga procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Arboga 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Arboga 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 161 7 48 48 44 30 55 37 30 460
1835 156 3 35 21 27 15 167 4 21 449
1855 202 6 42 31 22 4 213 53 9 582

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 35,0 1,5 10,4 10,4 9,6 6,5 12,0 8,0 6,5 99,9
1835 34,7 0,7 7,8 4,7 6,0 3,3 37,2 0,9 4,7 100
1855 34,7 1,0 7,2 5,3 3,8 0,7 36,6 9,1 1,5 99,9

upp

Diagram 1 : Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Arboga fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 96 620 130 88 107 257 266 1564
1920 196 1219 292 112 111 224   2154
1930 176 1082 317 111 224 212   2122
1950 76 2505 438 164 642 101   3926
1960 67 3124 501 133 756 92   4673

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Arboga procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,1 39,6 8,3 5,6 6,8 16,4 17,0 99,8
1920 9,1 56,6 13,6 5,2 5,1 10,4   100
1930 8,3 51,0 14,9 5,2 10,6 10,0   100
1950 1,9 63,8 11,2 4,2 16,3 2,6   100
1960 1,4 66,8 10,7 2,8 16,2 2,0   99,9

upp

Diagram 2 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Arboga procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Arboga 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,94 1,61 0,68 0,78 2,05 1,23
1835 0,87 0,87 0,43 2,13 0,39 1,31
1855 0,84 0,87 0,27 2,49 1,05 0,48

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Arboga 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Arboga 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,05 0,87 0,64 0,50 0,97
1920 1,24 0,70 0,49 0,45 1,03
1930 1,17 0,88 0,50 0,61 1,10
1950 1,39 0,68 0,43 0,71 1,00
1960 1,42 0,73 0,33 0,61 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Arboga 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp