Arbogas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Arbogas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Arbogas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Arbogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Arbogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Arbogas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 6 6 18 30  
1920 8 6 16 30  
1922-23 11 8 11 30  
1926-27 8 8 13 1 30  
1930-31 8 5 11 1 25 Fria gruppen
1934-35 7 4 14 25  
1938 5 4 16 25  
1942 5 6 19 30  
1946 4 5 19 2 30  
1950 3 6 20 1 30  
1954 3 7 19 1 30  
1958 5 5 1 18 1 30  
1962 3 5 2 18 2 30  
1966 4 5 3 15 3 30  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Arbogas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Arbogas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 6 7 23 2 41  
1973 4 4 10 21 2 41  
1976 5 5 9 20 2 41  
1979 6 4 7 1 21 2 41  
1982 7 2 6 1 1 22 2 41  
1985 7 4 5 1 2 20 2 41  
1988 6 4 6 1 3 18 3 41  
1991 8 3 5 2 2 19 2 41  
1994 6 2 4 1 4 21 3 41  
1998 6 2 3 3 4 18 5 41  
2002 5 5 3 2 3 16 3 4 41 Omsorgspartiet i Arboga
2006 7 4 3 2 1 18 3 3 41 Omsorgspartiet
2010 9 4 2 2 2 16 3 3 41 Omsorgspartiet i Arboga 1, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Arbogas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Arbogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 12 18 18
1920 14 16 16
1922-23 19 11 11
1926-27 16 13 14
1930-31 13 11 11
1934-35 11 14 14
1938 9 16 16
1942 11 19 19
1946 9 19 21
1950 9 20 21
1954 10 19 20
1958 11 18 19
1962 10 18 20
1966 12 15 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Arbogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Arbogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 16 23 25
1973 18 21 23
1976 19 20 22
1979 18 21 23
1982 16 22 24 1
1985 17 20 22 2
1988 17 18 21 3
1991 18 19 21 2
1994 13 21 24 4
1998 14 18 23 4
2002 15 16 19 7
2006 16 18 21 4
2010 17 16 19 5

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Arbogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp