Avestas befolkningsutveckling 1930-1995

Folkmängd i Avesta 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Avestas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970

tabell 3
diagram 3

Avestas andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Avesta 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Avesta 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Avesta 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Avesta 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Avesta 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 5166    
1950 8102 7433 12 889
1960 10 807 19 142 19 142
1970 28 083 19 915 20 512
1980   18 323 18 998
1995   16 071 16 777

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Avesta 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Avestas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,26    
1950 0,25 0,16 0,28
1960 0,28 0,35 0,35
1970 0,59 0,30 0,31

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Avestas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Avestas andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,08    
1950 0,12 0,07 0,13
1970 0,23 0,28 0,28
1995 0,49 0,25 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Avestas andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Avesta 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 444 268 176
1926-30 294 284 10
1931-35 316 272 44
1936-40 421 293 128
1941-45 559 302 257
1946-50 632 302 330

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Avesta 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Avesta 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 16,05 9,69 -2,34
1925-30 11,62 11,23 0,38
1930-35 12,23 10,53 0,81
1935-40 15,54 10,81 1,99
1940-45 18,36 9,92 0,42
1945-50 19,52 9,33 4,01

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Avesta 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Avesta 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 176 -648
1925-30 10 96
1930-35 44 210
1935-40 128 540
1940-45 257 129
1945-50 330 1298

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Avesta 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Avesta 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 5532 0,64 -2,34
1925-30 5060 0,04 0,38
1930-35 5166 0,17 0,81
1935-40 5420 0,47 1,99
1940-45 6088 0,84 0,42
1945-50 6474 1,02 4,01

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Avesta 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp