Avesta: litteratur och webb

Webb

Avesta kommun:www.avesta.se

Avesta i Wikipedia

Litteratur

Kåks, Helena, Avesta : industriarbete och vardagsliv genom 400 år.Falun, Dalarnas forskningsråd, 2002 .181 s. Ill.

Norberg, Petrus, Avesta under kopparbrukets tid. Utg. av Avesta stad. Stockholm1956. 2 vol., 612 s. + s. 615-1223.

Svedberg, Arvid, Minnesskrift över Avesta stads första kvartssekel : 1919-1944. Hedemora Dalarnes Tidn., 1944, 73,(1)s : Ill