Avestas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Avestas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Avestas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Avestas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Avestas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Avestas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 2 4 12 8 4 30 Avesta kristna nykterhets- och sedlighetsförbund
1920 3 4 12 7 4 30 Avesta kristna nykterhets- och sedlighetsförbund 2, De förenade 2
1922-23 4 9 9 8 30  
1926-27 3 8 14 5 30  
1930-31 3 6 16 5 30  
1934-35 3 2 17 7 1 30 De frikyrkliga
1938 2 3 21 4 30  
1942 2 4 20 4 30  
1946 2 4 17 7 30  
1950 2 5 20 3 30  
1954 2 5 20 3 30  
1958 4 3 1 20 2 30  
1962 1 2 2 17 2 6 30 Samarbetande demokrati
1966 3 5 11 24 5 2 50 Samarbetande demokrati

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Avestas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Avestas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 5 12 27 2 49  
1973 2 3 14 1 26 3 49  
1976 3 3 12 1 27 3 49  
1979 4 3 10 1 28 3 49  
1982 5 2 8 1 1 28 4 49  
1985 5 4 7 1 2 26 4 49  
1988 4 3 8 2 3 22 7 49  
1991 6 3 9 2 2 20 6 1 49 Nyd
1994 4 2 7 1 3 22 6 4 49 Nyd
1998 5 1 4 2 2 17 5 5 41 Axel Ingmars Lista - Avestapartiet
2002 5 3 5 2 2 16 4 4 41 Axel Ingmars Lista - Avestapartiet
2006 9 2 4 1 2 17 3 3 41 Avestapartiet
2010 9 2 3 1 2 18 2 4 41 Axel Ingmars Lista - Avestapartiet 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Avestas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Avestas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 6 12 20
1920 7 12 19
1922-23 13 9 17
1926-27 11 14 19
1930-31 9 16 21
1934-35 5 17 24
1938 5 21 25
1942 6 20 24
1946 6 17 24
1950 7 20 23
1954 7 20 23
1958 8 20 22
1962 5 17 19
1966 19 24 29

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Avestas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Avestas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 20 27 29
1973 20 26 29
1976 19 27 30
1979 18 28 31
1982 16 28 32 1
1985 17 26 30 2
1988 17 22 29 3
1991 20 20 26 3
1994 14 22 28 7
1998 12 17 22 7
2002 15 16 20 6
2006 16 17 20 5
2010 15 18 20 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Avestas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp