Avestas näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Avesta fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Avesta procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Avesta 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Avesta fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 124 1488 142 115 70 128   2067
1930 98 1517 156 115 218 190   2294
1950 73 2354 361 188 443 82 8 3509
1960 66 3125 426 144 676 99   4536

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Avesta procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 6,0 72,0 6,9 5,6 3,4 6,2   100,1
1930 4,3 66,1 6,8 5,0 9,5 8,3   100
1950 2,1 67,1 10,3 5,4 12,6 2,3 0,2 100
1960 1,4 68,9 9,4 3,2 14,9 2,2   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Avesta procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Avesta 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,57 0,36 0,52 0,30 0,61
1930 1,51 0,40 0,49 0,55 0,91
1950 1,47 0,63 0,56 0,55 0,88
1960 1,46 0,64 0,38 0,56 1,29

upp

Diagram 1: Näringsprofil för Avesta 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp