Avestas historia

Avesta har en kort förhistoria som platsen för ett kopparbruk, som 1636 flyttades från Säter till en lämpligare plats vid Avestaforsen. Kring bruket växte tätorten Avesta fram. Orten fick 1641 partiella stadsprivilegier och fick därmed närmast status som köping under Falun. År 1644 flyttades även mynttillverkningen från Säter till Avesta.

Utvecklingen blomstrade under 1600-talets senare del, men konkurrens och kritik från närbelägna städer ledde till att privilegierna drogs in redan 1688. Folkmängden, som då kan ha uppnått ca 800 invånare, minskade drastiskt under de följande åren.

Det dröjde fram till sent 1800-tal innan Avesta återfick något av sin forna stadsstatus; först som municipalsamhälle 1889, följt av köping 1907 och stadsrättigheter 1919. Avesta hade då ca 5000 invånare. Järnverket har varit den dominerande arbetsplatsen och starkt bidragit till att forma stadens, fram till 1970-talet, goda tillväxtbetingelser.