Bodens befolkningsutveckling 1930-1995

Folkmängd i Boden 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Bodens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970

tabell 3
diagram 3

Bodens andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Boden 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Boden 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Boden 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Boden 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Boden 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 6517    
1950 11 371 13 203 14 940
1960 13 712 16 254 17 874
1970 24 508 18 642 20 444
1980   18 547 20 536
1995   20 056 24 618

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Boden 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Bodens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,33    
1950 0,34 0,29 0,32
1960 0,35 0,30 0,33
1970 0,52 0,28 0,31

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Bodens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Bodens andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,11    
1950 0,16 0,14 0,15
1970 0,28 0,24 0,27
1995 0,43 0,23 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Bodens andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Boden 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 845 330 515
1926-30 606 321 285
1931-35 507 257 250
1936-40 571 303 268
1941-45 1360 356 1004
1946-50 1433 334 1099

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Boden 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Boden 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 27,17 10,61 -0,09
1925-30 18,07 9,57 -1,42
1930-35 15,56 7,89 -0,03
1935-40 16,90 8,97 2,07
1940-45 35,21 9,22 3,94
1945-50 27,96 6,52 0,04

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Boden 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Boden 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 515 -28
1925-30 285 -475
1930-35 250 -11
1935-40 268 700
1940-45 1004 1521
1945-50 1099 23

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Boden 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Boden 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 6220 1,66 -0,09
1925-30 6707 0,85 -1,42
1930-35 6517 0,77 -0,03
1935-40 6756 0,79 2,07
1940-45 7724 2,60 3,94
1945-50 10 249 2,14 0,04

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Boden 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp