Bodens kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Bodens stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Bodens kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Bodens stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Bodens kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Bodens stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 4 2 16 30 Samlingspartiet 10, För motboken 6
1920 8 7 5 2 8 30 Samlingspartiet 5, För motboken 3
1922-23 7 3 8 5 7 30 Garnisonen 6, Stadsfullmäktige 1
1926-27 11 3 10 6 30  
1930-31 14 3 8 5 30  
1934-35 13 3 10 3 1 30 Ns
1938 7 3 13 2 5 30 Fastighetsägare 2, Nt 2, Ns 1
1942 8 3 16 1 2 30 Fastighetsägare 1, Nt 1
1946 7 5 15 3 30  
1950 4 7 18 1 30  
1954 5 6 17 2 30  
1958 8 4 17 1 30  
1962 5 5 18 2 30  
1966 7 7 5 24 6 1 50 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Bodens stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Bodens kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 5 7 2 25 5 49  
1973 5 3 9 2 25 5 49  
1976 5 4 9 1 26 4 49  
1979 6 4 7 1 27 4 49  
1982 7 2 6 2 28 4 49  
1985 8 5 5 1 25 5 49  
1988 7 4 4 2 2 26 4 49  
1991 8 4 5 2 1 25 4 49  
1994 7 2 3 1 2 30 4 49  
1998 6 1 2 3 1 22 6 8 49 Norrbottens sjukvårdsparti
2002 6 2 2 2 2 20 6 9 49 Norrbottens sjukvårdsparti
2006 16 1 2 2 1 16 7 4 49 Norrbottens sjukvård
2010 16 1 1 1 1 21 5 3 49 Norrbottens sjukvårdsparti 2, Sd 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Bodens kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Bodens stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 8 4 6
1920 15 5 7
1922-23 10 8 13
1926-27 14 10 16
1930-31 17 8 13
1934-35 16 10 13
1938 10 13 15
1942 11 16 17
1946 12 15 18
1950 11 18 19
1954 11 17 19
1958 12 17 18
1962 10 18 20
1966 19 24 30

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Bodens stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Bodens kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 19 25 30
1973 19 25 30
1976 19 26 30
1979 18 27 31
1982 17 28 32
1985 19 25 30
1988 17 26 30 2
1991 19 25 29 2
1994 13 30 34 2
1998 12 22 28 9
2002 12 20 26 11
2006 21 16 23 5
2010 19 21 26 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Bodens kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp