Bodens näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Boden fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Boden procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Boden 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Boden fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 118 678 322 583 765 313   2779
1930 51 511 285 531 1459 239   3076
1950 40 1174 566 803 2203 187 38 5011
1960 55 1620 707 751 2718 150   6001

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Boden procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 4,2 24,4 11,6 21,0 27,5 11,3   100
1930 1,7 16,6 9,3 17,3 47,4 7,8   100,1
1950 0,8 23,4 11,3 16,0 44,0 3,7 0,8 100
1960 0,9 27,0 11,8 12,5 45,3 2,5   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Boden procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Boden 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 0,53 0,60 1,96 2,43 1,12
1930 0,38 0,55 1,68 2,72 0,86
1950 0,51 0,69 1,65 1,92 1,42
1960 0,57 0,80 1,49 1,72 1,47

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Boden 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp