Bodens historia

Det moderna Boden växte fram som järnvägsknut utmed Norra stam- och malmbanan under 1880- och 90-talen, invid den gamla kyrkstaden i Överluleå kommun. Utvecklingen stimulerades ytterligare när Bodens fästning började byggas kring sekelskiftet.

Orten inrättades som municipalsamhälle 1898 och fick stadsrättigheter 1919 med ca 6000 invånare. Flera militära förband lokaliserades till staden, och den utvecklades till en viktig garnisonsort och kom geografiskt att delas i en militär och en civil del. Boden har haft en jämförelsevis stark tillväxt under större delen av 1900-talet.