Boden: litteratur och webb

Webb

Bodens kommun:www.boden.se

Boden i Wikipedia

Litteratur

Boden. Fästningen, garnisonen, samhället. (Boden. The fortress, the garrison, the community.) Red: Bror Oscar Nyström & Sven Skeppstedt. Boden 1990, 678 s.

Bodens kommun. Från forntid till nutid. (Boden. From past to present.) Red: Ragnar Bergmark. Luleå 1980, 976 s.