Bollnäs befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Bollnäs 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Bollnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Bollnäs andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Bollnäs 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Bollnäs 1945-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Bollnäs 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 5317 5751 6258
1960 16 699 10 664 11 368
1970 17 315 13 003 13 752
1980   13 045 13 813
1995   13 494 14 193

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Bollnäs 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Bollnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,16 0,12 0,14
1970 0,36 0,20 0,21
1995   0,18 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Bollnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Bollnäs andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,07 0,06 0,07
1970 0,29 0,16 0,17
1995   0,15 0,16

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Bollnäs andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Bollnäs 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 478 243 235

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Bollnäs 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Bollnäs 1945-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1945-50 478 243

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Bollnäs 1945-1950

Stort diagram

diagram

upp