Bollnäs historia

Bollnäs växte fram som en viktig järnvägsknut utmed Norra stambanan för att bli municipalsamhälle 1888 och köping 1906 med knappt 1000 invånare. Staden Bollnäs bildades 1942 genom sammanslagning av köpingen Bollnäs med intilliggande Björkhamre köping (bildad 1923). Staden hade då ca 4 500 invånare.

Järnväg, handel och service har genomgående präglat Bollnäs näringsliv. I jämförelse med andra städer har tillväxten varit medelstark.