Bollnäs näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Bollnäs fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Bollnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Bollnäs 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Bollnäs fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 40 662 318 541 499 72 8 2140
1960 1136 2205 777 869 1298 199   6484

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Bollnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 1,9 30,9 14,9 25,3 23,3 3,4 0,4 100,1
1960 17,5 34,0 12,0 13,4 20,0 3,1   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Bollnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Bollnäs 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 0,67 0,91 2,61 1,02 1,31
1960 0,72 0,82 1,60 0,76 1,82

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Bollnäs 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp