Bollnäs kommunala val 1942-2010

Mandatfördelning i Bollnäs stadsfullmäktige 1942-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Bollnäs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Bollnäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Bollnäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Bollnäs stadsfullmäktige 1942-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1942 4 6 15 25  
1946 3 7 13 2 25  
1950 3 7 14 1 25  
1954 4 7 13 1 25  
1958 5 6 6 20 3 40  
1962 3 7 5 22 3 40  
1966 3 7 8 17 5 40 Vänstern-Kommunisterna

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Bollnäs stadsfullmäktige 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Bollnäs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 2 5 10 1 19 4 41  
1973 2 5 16 1 21 4 49  
1976 3 5 14 1 22 4 49  
1979 4 4 13 1 23 4 49  
1982 6 3 10 1 1 25 3 49  
1985 6 5 8 1 2 24 3 49  
1988 5 5 8 1 3 24 3 49  
1991 7 4 8 3 2 20 3 2 49 Nyd
1994 5 3 8 1 3 26 3 49  
1998 6 3 7 4 3 19 7 49  
2002 5 7 13 3 2 16 3 49  
2006 6 3 13 2 1 17 3 4 49 SJVB
2010 5 5 5 2 1 14 2 11 45 Bollnäspartiet 6, SJVB, Sjukvårdspartiet i Bollnäs 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Bollnäs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Bollnäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

  Borg S S+K
1942 10 15 15
1946 10 13 15
1950 10 14 15
1954 11 13 14
1958 17 20 23
1962 15 22 25
1966 18 17 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Bollnäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Bollnäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö
1970 18 19 23
1973 24 21 25
1976 23 22 26
1979 22 23 27
1982 20 25 28 1
1985 20 24 27 2
1988 19 24 27 3
1991 22 20 23 4
1994 17 26 29 3
1998 20 19 26 3
2002 28 16 19 2
2006 24 17 20 4
2010 17 14 16 12

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Bollnäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp