Bollnäs: litteratur och webb

Webb

Bollnäs kommun:www.bollnas.se

Bollnäs i Wikipedia

Bollnäs kommun:historia i årtal

Bollnäs kommun:historia

Litteratur

Sandberg, David: Bollnäs från by till stad åren 1850–1960. (Bollnäs from village to town, 1850–1960.) Bollnäs 1959, 373 s.