Borlänges befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Borlänge 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Borlänges andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Borlänges andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Borlänge 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Borlänge 1945-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Borlänge 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 21 663 23 133 27 371
1960 26 334 30 066 35 525
1970 29 892 35 436 42 515
1980   40 163 47 650
1995   40 881 50 757

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Borlänge 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Borlänges andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,66 0,50 0,60
1970 0,63 0,54 0,65
1995   0,55 0,69

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Borlänges andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Borlänges andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,31 0,23 0,28
1970 0,51 0,44 0,53
1995   0,46 0,58

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Borlänges andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Borlänge 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 2774 1465 1309

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Borlänge 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Borlänge 1945-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1945-50 2774 1465

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Borlänge 1945-1950

Stort diagram

diagram

upp