Borlänges kommunala val 1946-2010

Mandatfördelning i Borlänges stadsfullmäktige 1946-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Borlänges kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Borlänges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Borlänges kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Borlänges stadsfullmäktige 1946-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1946 2 7 26 5 40  
1950 2 7 31 40  
1954 3 7 28 2 40  
1958 6 4 2 26 2 40  
1962 3 5 3 27 2 40  
1966 3 5 4 25 3 40 Vänstern-Kommunisterna

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Borlänges stadsfullmäktige 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Borlänges kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 6 15 34 3 61  
1973 4 3 16 34 3 1 61 Tunabygdens miljövänner
1976 4 4 15 35 2 1 61 Tunabygdens miljövänner
1979 7 4 12 33 3 2 61 Tunabygdens miljövänner
1982 9 2 9 36 3 2 61 Tunabygdens miljövänner
1985 9 6 6 4 32 4 61  
1988 7 6 7 6 31 4 61  
1991 9 4 6 4 3 30 3 2 61 Nyd
1994 8 2 5 2 4 36 4 61  
1998 9 2 3 4 4 32 7 61  
2002 7 6 5 3 3 31 5 1 61 Sveriges Pensionärers Intresseparti
2006 11 4 5 2 2 28 4 5 61 SD (2), OFA (3)
2010 11 2 4 2 2 24 5 11 61 Omsorg för alla 4, Sd 7

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Borlänges kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Borlänges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

  Borg S S+K
1946 9 26 31
1950 9 31 31
1954 10 28 30
1958 12 26 28
1962 11 27 29
1966 12 25 25

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Borlänges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Borlänges kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 24 34 37
1973 23 34 37 1
1976 23 35 37 1
1979 23 33 36 2
1982 20 36 39 2
1985 21 32 36 4
1988 20 31 35 6
1991 23 30 33 5
1994 17 36 40 4
1998 18 32 39 4
2002 21 31 36 4
2006 22 28 32 7
2010 19 24 29 13

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Borlänges kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp