Borlänges näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Borlänge fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Borlänge procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Borlänge 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borlänge fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 198 6023 1105 560 1075 230 44 9235
1960 175 7141 1453 621 1698 218   11 306

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Borlänge procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 2,1 65,2 12,0 6,1 11,6 2,5 0,5 100
1960 1,5 63,2 12,8 5,5 15,0 1,9   99,9

upp

Diagram 1 : Den förvärvsarbetande befolkningen i Borlänge procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Borlänge 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,42 0,73 0,63 0,51 0,96
1960 1,34 0,87 0,65 0,57 1,12

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Borlänge 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp