Borlänge: litteratur och webb

Webb

Borlänge kommun:www.borlange.se

Borlänge i Wikipedia

Borlänges historia

Borlänge kommunshistoria

Litteratur

Båtefalk, Lars, Borlänge som handelscentrum: från Sveatorget till Kupolen. Borlänge 2003, 376 s. Ill. anmärkning:

Dahlqvist, Hans, Borlänge - stad i 2000-talet. Malung1999. 160 s. Ill.

Dahlqvist, Hans, Borlänge - stad i förvandling. Borlänge 1994, 179 s. Ill.

Hedin, Lars-Håkan: Spår av det förflutna : Borlängebygdens historia under 5000 år. Borlänge 1993, 194 s, ill.

Hellspong, Mats, Borlänge: studie av ett brukssamhälle. Falun 1973, 179 s. Ill.