Borlänges historia

Det moderna Borlänge växte fram i Stora Tuna kommun under 1800-talets senare decennier, när järnväg och industrier kom till bygden. Runt stationen i Borlänge utvecklades på 1870- och 80-talen en serviceort som 1891 avskildes som municipalsamhälle och bildade köping 1898 med ca1 300 invånare.

Invid köpingen växte en stor industriort fram kring Domnarvets järnverk (anlagt på 1870-talet) med ca 4000 invånare 1900. Runt närbelägna Kvarnvedens pappersbruk (anlagt kring 1900) etablerades samtidigt en mindre industriort.

Genom sammanslagning av köpingen Borlänge och de två industriorterna (sedan 1925 ingående i Domnarvets kommun) bildades 1944 staden Borlänge med 18000 invånare. Borlänge var länge en utpräglad industristad med förhållandevis stark tillväxt, som efter hand fått ett större inslag av servicenäringar.