Djursholms befolkningsutveckling 1916-1995

Folkmängd i Djursholm 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Djursholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Djursholms andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Djursholm 1916-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Djursholm 1915-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Djursholm 1916-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Djursholm 1915-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Djursholm 1930-1995

  Staden Kommun
1930 6221  
1950 7369  
1970 12 517 27 757
1995   28 684

Djursholm del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Djursholm 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Djursholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Kommun
1930 0,31  
1950 0,22  
1970 0,26 0,43
1995   0,39

Djursholm del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 3: Djursholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Djursholms andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Kommun
1930 0,10  
1950 0,10  
1970 0,21 0,35
1995   0,33

Djursholm del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 4: Djursholms andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Djursholm 1916-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1916-20 312 210 102
1921-25 375 193 182
1926-30 302 234 68
1931-35 263 289 -26
1936-40 292 269 23
1941-45 442 295 147
1946-50 478 311 167

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Djursholm 1916-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Djursholm 1915-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1915-20 15,61 10,51 3,24
1920-25 15,80 8,13 3,29
1925-30 10,58 8,20 1,56
1930-35 8,37 9,20 0,29
1935-40 9,20 8,48 -0,73
1940-45 14,40 9,61 1,28
1945-50 14,31 9,31 1,57

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Djursholm 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Djursholm 1916-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1916-20 102 647
1921-25 182 780
1926-30 68 445
1931-35 -26 89
1936-40 23 -231
1941-45 147 393
1946-50 167 523

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Djursholm 1916-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Djursholm 1915-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1915-20 3997 0,51 3,24
1920-25 4746 0,77 3,29
1925-30 5708 0,24 1,56
1930-35 6221 -0,08 0,29
1935-40 6347 0,07 -0,73
1940-45 6139 0,48 1,28
1945-50 6679 0,50 1,57

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Djursholm 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp