Djursholms näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Djursholm fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Djursholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Djursholm 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Djursholm fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 85 581 488 193 1004 507 30 2888
1960 59 672 390 179 1246 241   2787

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Djursholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 2,9 20,1 16,9 6,7 34,8 17,5 1,0 99,9
1960 2,1 24,1 14,0 6,4 44,7 8,6   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Djursholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Djursholm 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 0,44 1,03 0,69 1,52 6,73
1960 0,51 0,95 0,76 1,69 5,06

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Djursholm 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp