Djursholm: litteratur och webb

Webb

Danderyds kommun:www.danderyd.se

Danderyd i Wikipedia

Litteratur

Aasen, Idar, När Djursholm blev Danderyd: Röster om kommunsammanslagningen 1971. Danderyd 1996, 48 s.

Beckman, Ernst, En bok om Djursholm och om dess villastad, om slottet och dess historia, om godsets egare m. m. Faks.-uppl. Stockholm1989 [4], 111, [25] s. Ill.

Djursholm : staden på landet : axplock från Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms forntid och framtid 1925-1982 / urval och red.: Bertil Krän ; på uppdrag av Djursholms rotaryklubb i samverkan med Samfundet Djursholms forntid och framtid. Djursholm 1982, 174, [1] s. Ill.

Renqvist, Karl Efraim, Djursholm, vår hembygd: bilder ur Djursholms stads, Djursholms gods och Danderyds sockens natur- och kulturhistoria. 2 uppl. (rev. och utök.) Djursholm, 1961.