Fagerstas befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Fagersta 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Fagerstas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Fagerstas andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Fagersta 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Fagersta 1945-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Fagersta 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 13 065 8179 8179
1960 15 471 14 227 14 227
1970 16 923 15 584 16 678
1980   13 985 15 027
1995   11 931 12 283

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Fagersta 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Fagerstas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,40 0,18 0,18
1970 0,36 0,24 0,25
1995   0,16 0,17

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Fagerstas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Fagerstas andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,19 0,08 0,08
1970 0,29 0,19 0,20
1995   0,13 0,14

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Fagerstas andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Fagersta 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 1580 784 796

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Fagersta 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Fagersta 1945-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1945-50 796 1968

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Fagersta 1945-1950

Stort diagram

diagram

upp