Fagersta: litteratur och webb

Webb

Fagersta kommun:www.fagersta.se

Fagersta i Wikipedia

Litteratur

Fagerstabrukens historia. Red E. Söderlund. 5 vol. Uppsala, 1957-1959, 489+690 +802+701+643 s. Ill.

Hansson, Wänne, Västanfors-Fagersta: en beskrivning av Västanfors socken fram till stadsbildningen den 1 jan. 1944. Fagersta 1943.

Magnusson, Ulf, Från arbetare till arbetarklass: klassformering och klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909. (From workers to working-class: class formation and class relations in Fagersta, an ironworks society in central Sweden 1870-1909). Ak. avh. Uppsala 1996, 236 s. Ill.

Nyblom, Peter, Fagersta som vi minns det. 2 upplaga. Fagersta 1986, 111 s. Ill..

Nyblom, Peter, Fagersta: mitt i seklet. Fagersta, 1999, 120 s. Ill.